مدیریت مهندسی و ایمنی و ترافیک ‏

مدیریت مهندسی و ایمنی و ترافیک ‏


 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد مرزبان

مدیریت مهندسی و ایمنی و ترافیک

 • اجرای طرح های ترافیک و بهبود شبکه عبور و مرور در شهر
 • اصلاح هندسی معبر شهری
 • جانمایی سرعتگیر و سرعت کاه در سطح شهر ( نصب سرعتگیر از وظایف واحد عمران مناطق می باشد)
 • تهیه و پیشنهاد متمم و اصلاح بودجه طرح های ترافیکی
 • جانمایی پل های عابر پیاده
 • ایجاد و بروزرسانی بانک اطلاعاتی حمل و نقل و ترافیک
 • نصب تابلوهای راهنمای مسیر در سطح شهر
 • نصب علائم راهنمایی و رانندگی در سطح معابر شهری
 • احداث جایگاه CNG حسب ضرورت
 • کنترل ترافیک در سطح شهر و ارائه راهکارها در جهت بهبود آن
 • احداث توقفگاه تاکسی و اتوبوس درون شهری
 • احداث پایانه مسافربری و پارک سوارها
 • نظارت بر کار پارکینگها