معرفی مهندس جمال‌الدین عزیزی بُندرآبادی؛ شهردار یزد

معرفی مهندس جمال‌الدین عزیزی بُندرآبادی؛ شهردار یزد

گزیده‌ای از زندگینامه و افتخارات مهندس جمال‌الدین عزیزی بُندرآبادی

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.

آدرس کوتاه :