پروژه تجهیز، تکمیل و بازسازی ایستگاه اتوبوس سه راه شحنه

پروژه تجهیز، تکمیل و بازسازی ایستگاه اتوبوس سه راه شحنه

به گزارش شاکری کارشناس حوزه مهندسی و ایمنی ترافیک، پروژه تجهیز، تکمیل و بازسازی ایستگاه اتوبوس سه راه شحنه پس از تاخیرات اتفاق افتاده در روند اجرای پروژه، در حال حاضر پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته است.

این پروژه در مرحله نصب اسکلت فلزی سقف است که پس از آن مرحله نهایی پروژه که پوشش سقف می باشد، انجام می گیرد. امید است این پروژه تا قبل از پایان سالجاری مورد بهره برداری قرار گیرد.

                        معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد