شرح وظايف اتوبوسراني

شرح وظايف اتوبوسراني
 
         با نگاهی به پیشینه اتوبوسرانی شهر یزد که مربوط به سال 1355 می باشد نماینگر آن است که شهرداری یزد تعداد 10 دستگاه اتوبوس بنز را در 5 مسیر راه اندازی نموده در سال 1367 با پیگیریهایی که به وسیله مسئولین شهرداری و استانداری به عمل آمد و با توجه به ماده 84 قانون شهرداریها، اساسنامه سازمان اتوبوسرامی شهر یزد به تصویب وزارت کشور رسید در آن زمان اتوبوسرانی با 22 دستگاه در 14 مسیر به سرویس دهی شهروندان می پرداخت ولی تا کنون این سازمان با 200 دستگاه اتوبوس فعال و پشتیبان و رزرو در 52 مسیر شهری و حومه مشغول به ارائه خدمات به شهروندان و ساکنین حومه می باشد.
 شرح وظايف سازمان اتوبوسراني:
      مطالعات لازم برای تهیه نقشه شبکه خطوط اتوبوسرانی در داخل شهر و حومه و در نظر گرفتن طول مسیر و خطوط بر حسب نیازمندیها و بازدهی کار و همچنین تشخیص و اعلام اولویت های خطوط شبکه باتوجه به تمرکز جمعیت و تولید سفر مناطق کارگری، کارمندی، دانشجوئی، مدارس و ... .