خط كشي محوري معابر شهر

خط كشي محوري معابر شهر

 

    با توجه به اينكه خط كشي هاي محوري معابر شهري از ديد رانندگان محو گرديده و رانندگان قادر به تعيين مسير خود نميباشند ، لذا عوامل خط كشي حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك نسبت به خط كشي محوري معابر شهر به صورت شبانه اقدام نموده اند و همچنين مابقي مسيردر دست اقدام مي باشد .مسيرهاي خط كشي شده به شرح زير مي باشد :

 

 • *بلوار باهنر حدفاصل امام حسين (ع) تا باهنر و بالعكس
 • *ميدان امام حسن (ع)
 • *زيرگذر امام حسين (ع)- رفت و برگشت
 • *بلوار دانشجو حدفاصل امام حسين (ع) تا سه راه تعاون و بالعكس
 • *بلوار شهيدبهشتي حدفاصل امام حسين (ع) تا ميدان مهديه و بالعكس
 • *بلوار امام جعفرصادق (ع) - رفت و برگشت
 • *بلوار طالقاني - رفت و برگشت
 • *بلوار منتظرقائم - رفت و برگشت
 • *خيابان انقلاب
 • *خيابان اميرآباد حدفاصل چهارراه دولت آباد تا سه راه محمدآباد
 • *بلوار نواب صفوي حدفاصل چهارراه دولت آباد تا كشاورز - رفت و برگشت