گزارش پروژه تقاطع غیرهمسطح ابوالفضل


Ø      تقاطع غیر همسطح ميدان  حضرت ابوالفضل (ع)    ناظر: مهندس خبیری

Ø       

پیمانکار: سازمان همیاری شهرداریهای استان یزد

 

تاریخ شروع قرارداد: 20/6/92                          تاریخ خاتمه قرارداد:  20/6/93

 

مبلغ اولیه پیمان:  70،000،000،000 ریال

 

وضعیت عمرانی موجود: حفاری شمع های حائل روبروی هتل تهرانی و بلوار آزادگان پایان یافته و

 

بخشی از آنها نیز آرماتورگذاری و بتن ریزی شده است. پيمانكار مشغول حفاري شمعهاي داخل ميدان

 

بوده دو تعريض مسير درو ميدان  به سمت بلوار جانباز در حال اجرا مي باشد .

 

مرحله پیشرفت فیزیکی بر اساس قرارداد:  حدود 27 %