معاونت فنی و عمرانی

معاونت فنی و عمرانی


معاونت فنی و عمرانی

محمد رسول طهماسبی

  سوابق تحصیلی

کارشناسی عمران

کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوابق پژوهشی

مقاله بررسی اثرات تخلفات ساخت و ساز در روند توسعه فیزیکی و فضایی شهر یزد

مقاله بررسی اثرات تخلفات ساخت و ساز در روند توسعه فیزیکی و فضایی منطقه 3 شهر یزد

·       سوابق کاری

مسئول واحد نقشه برداری شهرداری یزد

کارشناس بازرسی ساختمان

مسئول واحد عمران شهرداری منطقه 1

مسئول واحد عمران شهرداری منطقه 2

کارشناس اداره نظارت فنی

معاون شهرداری منطقه 3

مدیر امور عمرانی

سرپرست معاونت فنی و عمرانی

کارشناس رسمی دادگستری

عضو هیئت رئیسه دفتر نظام مهندسی شهرستان تفت

·       سوابق اجرایی

ناظر عالیه پروژه های :

پارک کوهستان

پل بتنی و فلزی سه ریله راه آهن همافر

پل بتنی سه ریله راه آهن پروفسور حسابی

پل بتنی سه ریله راه آهن کاشانی

تقاطع غیر همسطح چهارراه معلم

تقاطع غیر همسطح مهدیه

تکمیل پارکینگ طبقاتی باغ ملی

پارکینگ طبقاتی خیابان کاشانی