79مین همایش دوچرخه سواری یزد بمناسبت هفته دیابت

79مین همایش دوچرخه سواری یزد بمناسبت هفته دیابت

به گزارش روابط عممومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد هفتاد و نهمین همین همایش دوچرخه سواری بمناسبت روز جهانی دیابت برگزار گردید.

تعداد بسیاری از دوچرخه سواران مسیر میدان باغملی بسمت بلوار شهید طالقانی، و باهنر رکاب زدند. معاون خدمات شهری، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک، مسول روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، رئیس مرکز دیابت، رئیس هیئت همگانی استان و شهرستان یزد در این همایش حضور داشتند.

گفتنی است در انتهای مسیر به تعدادی از دوچرخه سواران به قید قرعه جوایزی اهداشد.

 

 

 

گزارش تصویری: