گزراش تصویری پروژه اصلاح هندسی ورودی خیابان شهید پارساییان (6 خرداد 96)