گزارش عملکرد مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد در سال 1397

گزارش عملکرد مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد در سال 1397

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، حمید دهقان مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری یزد از عملکرد مرکز کنترل ترافیک در سال گذشته خبر داد.

وی اهم اقدامات انجام شده در این مرکز را به شرح ذیل عنوان کرد:

- خرید و نصب دوربینهای نظارتی در پنج نقطه شهر ( مسجد جامع و میدان خان ، میدان فرهنگ، میدان ایران، سه راه فهادان )

- نصب دوربینهای ثبت تخلف سرعت در چهار نقطه شهر( بلوار های دانشجو، هفده شهریور، شهید بهشتی و کوثر )

- هوشمندسازی تقاطعات با سنسورهای ویدئویی تقاطعات سیدحسن نصرالله و فرهنگیان

- نصب هشت دستگاه پروژکتور جهت بهبود عملکرد دوربینهای ثبت تخلف سرعت بلوارهای دانشجو، هفده شهریور، شهید بهشتی و کوثر

- طراحی و ساخت پایه چراغهای فرماندهی تقاطع(طرح یزد) و نصب در تقاطعهای سید حسن نصرالله و تعاون

- انعقاد قرارداد خرید و نصب سیستمهای کنترل هوشمند تقاطع به منظور تصحیح عملکرد سیستم فرماندهی تقاطعات

- انعقاد قرارداد پشتیبانی از تجهیزات مرکز کنترل ترافیک از تاریخ 97/11/01 به مدت یک سال

- انعقاد قرارداد نصب پایه چراغهای طرح یزد در پنج  تقاطع سطح شهر به همراه تابلوی تمام رنگی جهت نمایش زمان هر فاز و مسیرهای منتهی به تقاطع

- تهیه طرح توسعه ساختمان مرکز کنترل ترافیک

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد