گزارش عملکرد مرکز معاینه فنی شهرداری یزد در سال 1397

گزارش عملکرد مرکز معاینه فنی شهرداری یزد در سال 1397

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، حمید دهقان مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری یزد از عملکرد مرکز معاینه فنی در سال گذشته خبر داد.

وی اهم اقدامات انجام شده در این مرکز را به شرح ذیل عنوان کرد:

ساماندهی کلی مراکز و کنترل مکرر انجام نقطه ضعف ها

بازدید مشترک با اتحادیه مرکزی (تهران) از مراکز دایر معاینه فنی

اجرای مرحله فراخوان اعطای مجوز معاینه فنی

بازدیدهای به عمل آمده از محل های متقاضی به صورت مشترک نهاد و ...

تشکیل جلسات ستاد معاینه فنی

رسیدگی به شکایات مردمی تا حصول نتیجه

آماده سازی سیکل اداری جهت دو مرکز معاینه فنی انتخاب شده در فراخوان 97

مکاتبات با کارگروه و شورای ترافیک استانداری

واگذاری دو مرکز معاینه فنی به مدیریت نام های محمد بی تقصیر بنام امام رضا (ع) و سید محسن جلیلی بنام جلیل خودرو

پیگیری های مکرر جهت ایجاد استراحتگاه وی آی پی و مرتب شدن مراکز از نظر بهداشتی محیط و نظم داخل

اجرای همایش دوچرخه سواری در دو مرکز حسینی پور و مهرابی و نوبت

افتتاحیه تست EMC در دو مرکز

ایجاد آزمایشگاه در دو مرکز

پاسخ گویی به نامه ها و دستورالعمل های مرکز (شهرداری ها)

اقدامات و همکاری لازم جهت جابجایی مرکز معاینه فنی آسمان آبی از دروازه قرآن به بلوار آزادگان

پاسخ گویی به درخواست مراکز زیرمجموعه ستاد شهرداری

پیگیری در خصوص برخورد با  مراکز غیر قانونی صادر کننده معاینه فنی

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد