گزارش عمرانی منطقه چهار شهرداری یزد در سال 1397

گزارش عمرانی منطقه چهار شهرداری یزد در سال 1397

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، محمود دهقان معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری از عملکرد یکساله مناطق شهرداری در خصوص پروژه های عمرانی خبر داد.

وی گفت: تعدادی از پروژه های مناطق در روزهای پایانی سال گذشته شروع گردیده که همچنان ادامه دارد و سعی می گردد در ابتدای سال جاری به اتمام برسد.

 • زیرسازی و آسفالت كوچه هاي زير شش متر ( ده هزار و پانصد مترمربع)
 • زیرسازی و آسفالت كوچه هاي بالاي شش متر (پنجاه و پنج هزار و دویست مترمربع)
 • درزگیری، لكه‏ گيري و روکش آسفالت معابر (بیست و هشت هزار و پانصد مترمربع)
 • ديواركشي و حصارکشی اراضی و املاک (پانصد مترمربع)
 • فرش موزائيك (چهار هزار مترمربع )
 • توزيع موزائيك به ‏صورت نيم ‏بهاء به شهروندان جهت مفروش نمودن پياده رو جلو پیاده رو مسكوني و تجاري ( یک هزار و ششصد مترمربع)
 • تخريب آسفالت با پيكور و بيل مكانيكي (دوازده هزار مترمربع)
 • تعمير، نگهداري و مرمت سنگ جدول، نصب لوله ( پانصد مورد)
 • احداث، تکمیل، مرمت و بهسازی پاركهاي درون محله اي (سه مورد)
 • توزيع موزائيك به‏ صورت نيم ‏بهاء به شهروندان جهت مفروش نمودن پياده رو جلو واحدهاي مسكوني و تجاري ( یک هزار و ششصد مترمربع)
 • نصب سرعت‏گير (پانزده مورد)
 • اصلاح هندسی (سه مورد)
 • اصلاح هندسی (سه مورد)
 • جابجایی تاسیسات برق (تیر برق، ترانس فشار قوی و خرید تیر برق بتنی (پانزده مورد)
 • تهيه و نصب سنگ جدول (چهار هزار و سیصد مترطول)
 • حفر چاه جذبي (سی و سه حلقه)
 • کف سازی ( معابر، بازار و میادین) (یک هزار و دویست مترمربع)
 • جمع آوری نخاله های بلاصاحب (هشت هزار و چهارصدتن)
 • رفع خطر (پنج مورد)
 • پیاده روسازی ( سی و هفت هزار و هشتصد مترمربع)

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد