گزارش عمرانی منطقه سه شهرداری یزد در سال 1397

گزارش عمرانی منطقه سه شهرداری یزد در سال 1397

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، محمود دهقان معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری از عملکرد یکساله مناطق شهرداری در خصوص پروژه های عمرانی خبر داد.

محمود دهقان افزود: اکثر کارهای عمرانی در مناطق پنج گانه شهرداری انجام می گیرد که توسط این معاونت نظارت و بررسی می گردد.

وی اهم پروژه های انجام شده منطقه سه شهرداری در سال گذشته را به شرح ذیل اعلام کرد:

 • زیرسازی و آسفالت كوچه هاي زير شش متر (بیست و هفت هزار و دویست مترمربع)
 • زیرسازی و آسفالت كوچه هاي بالاي شش متر (یکصد و چهل و پنج هزار مترمربع)
 • درزگیری، لكه‏ گيري و روکش آسفالت معابر ( چهل هزار مترمربع)
 • ديواركشي و حصارکشی اراضی و املاک (پنج هزار مترمربع)
 • فرش موزائيك (بیست هزار مترمربع )
 • توزيع موزائيك به‏ صورت نيم‏ بهاء به شهروندان جهت مفروش نمودن  پياده رو جلو پیاده رو مسكوني و تجاري ( چهار هزارمترمربع)
 • تخريب آسفالت با پيكور و بيل مكانيكي ( سه هزار مترمربع)
 • تعمير، نگهداري و مرمت سنگ جدول، نصب لوله (هفده مورد )
 • احداث، تکمیل، مرمت و بهسازی پاركهاي درون محله اي (دوازده مورد معادل 10کیلومتر)
 • توزيع موزائيك به ‏صورت نيم ‏بهاء به شهروندان جهت مفروش نمودن پياده رو جلو واحدهاي مسكوني و تجاري ( چهار هزار مترمربع)
 • نصب سرعت‏گير ( بیست مورد)
 • اصلاح هندسي ( دوازده مورد)
 • جابجائي تأسيسات برق( تيربرق، ترانس فشار قوي وخرید تیر برق بتنی ) ( هفت مورد)
 • تهيه و نصب سنگ جدول ( ده کیلومترطول)
 • حفر چاه جذبي ( پنجاه حلقه)
 • کف سازی ( معابر، بازار و میادین) (پنج هزار مترمربع)
 • جمع آوری نخاله های بلاصاحب ( پانصد تن)
 • رفع خطر ( سی مورد)
 • پیاده روسازی (پانزده هزار مترمربع)

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد