گزارش عمرانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در سال 1397

گزارش عمرانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد در سال 1397

به گزارش روابط عمومی معاونت امورزیربنایی و حمل و نقل شهری، محمود دهقان معاون این حوزه از عملکرد یکساله سازمان حمل و نقل بار و مسافر خبر داد.

محمود دهقان با توجه به نقش مهم این سازمان به منظور سرویس دهی به شهروندان، اهم اقدامات انجام شده این سازمان را در سال گذشته به شرح ذیل اعلام کرد.

  • خرید 12 دستگاه اتوبوس جدید شهاب با اعتباری بالغ بر 75 میلیارد ریال  
  • خرید 14 دستگاه مینی بوس دو در با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال  
  • خرید یک دستگاه مینی بوس ویژه معلولین با اعتباری بالغ بر سه میلیارد و یکصد میلیون ریال
  • تبدیل وضعیت 16 دستگاه اتوبوس گازسوز به دیزل
  • مجهز نمودن کلیه اتوبوسهای سازمان به تجهیزات AVL و AFC
  • تجلیل از رانندگان نمونه اتوبوس، تاکسی، بار، مینی بوس و سرویس مدارس در روز حمل و نقل عمومی
  • بهره برداری از 12 دستگاه اتوبوس و 15 دستگاه مینی بوس خریداری شده به مناسبت هفته حمل و نقل

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد