گزارش تصویری کف سازی و ساخت مخزن و موتورخانه آبنمای کف خشک پارک مرحوم اصلانی امامشهر (21 شهریور 96)