گزارش تصویری پروژه کف سازی خیابان قیام (18 خرداد 96)