گزارش تصویری پروژه عمرانی خیابان قیام (28 خرداد 96)