گزارش تصویری پروژه عمرانی خیابان قیام (25 خرداد 96)