گزارش تصویری پروژه عمرانی آب انبار رستم گیو (25 خرداد 96)