گزارش تصویری پروژه عمرانی آب انبار رستم گیو(21خرداد 96)