گزارش تصویری پروژه عمرانی آب انبار رستم گیو (1 مرداد 96)