گزارش تصویری پروژه سنگفرش ابتدای خیابان سلمان (23 خرداد 96)