گزارش تصویری پروژه زمین ورزشی فلکه دوم آزادشهر (21 شهریور 96)