گزارش تصویری پروژه ابنمای کف خشک پارک هفتم تیر (21 شهریور 96)