گزارش تصویری پروژه ابنمای کف خشک پارک آزادگان (21 شهریور 96)