چهل و سومین سه شنبه بدون خودرو یزد در هفته منابع طبیعی

چهل و سومین سه شنبه بدون خودرو یزد در هفته منابع طبیعی

 

 

 

گزارش تصویری: