پنجمين جلسه كارگروه فرهنگ ترافيك استان

پنجمين جلسه كارگروه فرهنگ ترافيك استان

    پنجمين جلسه كارگروه فرهنگ ترافيك استان سه شنبه 22 تيرماه سال جاري در محل سالن جلسات شهرداري يزد با حضور معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد ، مديرعامل هاي سازمانهاي اتوبوسراني ، پايانه ها و تاكسيراني ، مسئول پارك آموزش ترافيك و مسئول مركز كنترل ترافيك شهرداري ونمايندگان پليس راهور ، معاونت امور بهداشتي و مركز بهداشت ، كارشناس اداره كل حمل و نقل و پايانه ها، معاون اجتماعي آموزش و پرورش تشكيل گرديد . در اين جلسه آقاي شفيعي معاون حمل و نقل و ترافيك ضمن خوشامدگويي به مدعوين به تشريح معضلات ترافيك و همچنين فعاليت هاي اين معاونت درخصوص تسهيل رفت و آمد در شهر و فرهنگ ترافيك پرداخت ، در ادامه دكتر جانفدا مسئول كارگروه فرهنگ ترافيك به توضيحاتي در خصوص جلسات گذشته و تهيه سند 5 ساله ارتقاي فرهنگ ترافيك ارائه داد و همچنين ساير مدعوين نظرات و پيشنهادات خود را بيان نمودند و در پايان مقرر گرديد :

1 -  بعد از پايان ماه مبارك رمضان تا 5 مهرماه سال جاري برخورد با راكبين موتورسيكلت اجرا و در اين خصوص بروشورهايي جهت اطلاع رساني درخصوص سوانح ترافيكي در سطح شهر توزيع گردد .

2 – يك خيابان يا بلوار پرحادثه توسط پليس راهور به عنوان پايلوت انتخاب تا با همكاري تمام دستگاههاي مرتبط با طرح ، ايمن سازي آن به اجرا در بيايد .

3 – تمام سازمانها و ارگانهاي مرتبط با مقوله حمل و نقل و ترافيك برنامه هاي اجرايي خود را در جلسه بعدي كارگروه كه در محل سالن جلسات دادگستري تشكيل مي گردد ارائه نمايند .