پروژه کفسازی پارک شادی


  پروژه كفسازي پارك شادي(ناظر:مهندس بقایی)
اين پروژه باهدف ساماندهي پارك شادي و افزايش رفاه حال شهروندان درحال انجام ميباشد وشامل مشخصات ذيل است:
مبلغ قرارداد : 1،100،000،000 ريال
شروع قرارداد : 14/7/92
تاريخ خاتمه قرارداد : 14/12/92
مدت قرارداد : 5ماه
عمليات عمراني انجام شده تاكنون :
تخريب آسفالت بميزان 200مترمربع ، شفته ريزي 300مترمكعب ، اجراي سنگ جدول 500 متر ، شن ريزي زير موزائيك
100مترمكعب ،فرش موزائيك 700مترمربع