پروژه كنترل هوشمند ترافيك و نظارت تصويري

پروژه كنترل هوشمند ترافيك و نظارت تصويري
پروژه كنترل هوشمند ترافيك و نظارت تصويري
 
1- راه اندازی مرکز کنترل ترافیک
در حال حاضر تقاطع های فرهنگیان و یزد باف و همچنین میدان آزادی به دوربینهای نظارت تصویری مجهز گردیده اند
 
 
 
2- هوشمندسازی و کنترل از راه دور تقاطع ها :
      در حال حاضر تقاطع های فرهنگیان و یزد باف مجهز به سیستم کنترل هوشمند ترافیک میباشند
 
چهار راه يزد باف
 
تقاطع فرهنگيان