پخش تصاوير دوربين هاي ترافيكي از شبكه تابان

پخش تصاوير دوربين هاي ترافيكي از شبكه تابان

 

 

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك براي نخستين بار معاونت سيماي شبكه تابان به منظور آموزش نكات ترافيكي و بالا بردن فرهنگ رانندگي و كاهش تصادفات با همكاري و پشتيباني معاونت ترافيك و همچنين همفكري پليس راهور تصاوير دوربين هاي سطح شهر را از سيماي شبكه تابان پخش مي كند .