پایان عملیات نرده گذاری رفوژ میانی بلوار جمهوری

پایان عملیات نرده گذاری رفوژ میانی بلوار جمهوری

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری از ادامه عملیات نرده گذاری رفوژ میانی در بلوار جمهوری محدوده امامزاده سیدجعفر خبر داد.

وی گفت: عملیات نرده گذاری در رفوژ میانی بلوار مذکور به طول 400 متر و با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال انجام شده است.

مرزبان ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع ایمن سازی معابر، این پروژه از اواخر مرداد ماه سال جاری آغاز و پس از یک ماه به اتمام رسیده است.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد