هیئت ورزشهای همگانی یزد میزبان دوچرخه سواران در سه شنبه بدون خودرو

هیئت ورزشهای همگانی یزد میزبان دوچرخه سواران در سه شنبه بدون خودرو

به گزارش روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد نوزدهمین هفته از سه شنبه های بدون خودرو با میزبانی هیئت ورزشهای همگانی یزد برگزار گردید.

دوچرخه سواران با اجتماع در ایستگاه دوچرخه سواری میدان آزادی یزد، بلوارهای شهید صدوقی، شهید باهنر و دانشجو را به سمت میدان فرهنگ (نعل اسبی) رکاب زدند.

گفتنی است در جمع دوچرخه سواران پرتعداد و علاقه مندان به سه شنبه های بدون خودرو یزد "محمد رضا شفیعی" (معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد)، سید حسین سید عربی (رئیس هیئت ورزشهای همگانی) و سرگرد دستوار (فرمانده پلیس راهور یزد)، "مهدی شهریاری" (مسئول روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد) حضور داشتند.

گفتنی است در انتهای مسیر به تعدادی از دوچرخه سواران به قید قرعه هدایایی تقدیم گردید.