هفتاد و سومین همایش دوچرخه سواری شهر یزد بمناسبت هفته ناجا

هفتاد و سومین همایش دوچرخه سواری شهر یزد بمناسبت هفته ناجا

 

 

گزارش تصویری: