نصب دوربین های نظارت تصویری در سطح شهر

نصب دوربین های نظارت تصویری در سطح شهر

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، نصب مجدد دوربین های نظارت تصویری در سطح شهر یزد آغاز شد.

حمید دهقان، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری، از اضافه شدن شش دستگاه دوربین نظارتی به 85 دستگاه دوربین موجود در سطح شهر با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و هشتصد و ده میلیون ریال خبر داد.

دهقان افزود: نصب دوربین های نظارت تصویری در سطح شهر، مدیریت جریان ترافیک را برای مرکز کنترل ترافیک شهرداری تسهیل می نماید. وی گفت: این دوربینها در مبادی ورودی شهر و بافت تاریخی راه اندازی خواهد شد.

 

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد