نصب جداكننده ها در تقاطع خيابان كاشاني - امام جعفرصادق (ع)

نصب جداكننده ها در تقاطع خيابان كاشاني - امام جعفرصادق (ع)

بالا بودن حجم ترافيك در تقاطع كاشاني - امام جعفر صادق (ع) و تصادفات پي در پي اقدام به نصب جداكننده هاي بتني با روكش پلاستيك و چشم گربه اي سولار در اين تقاطع گرديد.