نصب تابلوهاي توقف مطلقاً ممنوع در ميدان ابوذر

نصب تابلوهاي توقف مطلقاً ممنوع در ميدان ابوذر

به علت توقف خودروها در ورودي ابوذر به سمت كاشاني و ترافيك بالاي اين محل ، با صلاحديد اين معاونت و هماهنگي با پليس راهور اقدام به نصب تابلوهاي توقف مطلقاً ممنوع و حمل با جرثقيل گرديد.