نشست کارگروه بانک اطلاعات توصیفی مکانی تصادفات درونشهری یزد

نشست کارگروه بانک اطلاعات توصیفی مکانی تصادفات درونشهری یزد

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، نشست کارگروه بانک اطلاعات توصیفی مکانی تصادفات درونشهری یزد با حضور رئیس پلیس راهور استان یزد برگزار گردید.

در این نشست نسخه اولیه این سامانه رونمایی گردید و فیلد های اطلاعاتی مورد نیاز بررسی گردید.

محمد مرزبان، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد با تاکید بر اهتمام ویژه شهرداری در راه اندازی این سامانه، اذعان داشت با به راه افتادن این سامانه و ورود اطلاعات تصادفات توسط پلیس راهور ناجا، امکان تحلیل تصادفات و تشخیص نقاط حادثه خیز فراهم می گردد.

سرهنگ مهدی زارع، رئیس پلیس راهور استان یزد ضمن قدردانی از تلاش های صورت گرفته در این زمینه افزود، عوامل راهور آمادگی استفاده از این سامانه را دارند و بایستی به نحوی این سیستم کاربر پسند گردد که بتوان در حوزه عملیاتی، بهترین بهره برداری را از آن برد.

در همین راستا با حضور محمد مزبان مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک، سرهنگ مهدی زارع رئیس پلیس راهور ناجا، نماینده سازمان فاوا، کارشناسان راهور ناجا و چند تن از کارشناسان حوزه ترافیک و مدیر شرکت ارائه کننده خدمات سامانه تصادفات، فیلد های اطلاعاتی بررسی و مقرر گردید پس از انجام اصلاحات مربوطه، سامانه در اختیار عوامل راهور قرار بگیرید.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد