نرده گذاري در محدوده پل هاي هوايي عابر پياده

نرده گذاري در محدوده پل هاي هوايي عابر پياده

در راستاي ارتقاء ايمني معابر كه به طبع آن ارتقاء ايمني عابرين پياده را نيز به دنبال خواهد داشت در حال حاضر 32  دستگاه پل هوايي عابر پياده در سطح شهر يزد احداث گرديده است كه از اين 32 دستگاه 4 دستگاه پل مجهز به سيستم آسانسور و يك دستگاه مجهز به پله برقي گرديده است كه بازتاب بسيار مثبتي در بين شهروندان محترم داشته است .

در راستاي ايمني عابرين پياده و استفاده  صد درصدي عابرين از اين پل ها در محدوده پلهاي هوايي ( 100 متر ) توسط حوزه معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد نرده گذاري انجام شده است .

لازم به ذكر است در سال 1392 پل هاي عابر پياده ميدان معلم ، ميدان شهداي محراب ، پل هاي روبروي مخابرات ، بنياد شهيد ، مدرسه حكيم زاده ، اداره برق بلوار شهيد منتظرقائم  و.... با صرف هزينه اي بالغ بر 000/000/190 ريال نرده گذاري شده است .

لازم بذكر است جهت ايمن سازي ترددهاي عرضي در ابتداي بلوار شهيد صدوقي جنوبي از ميدان همافر نيز يك دستگاه پل هوايي عابر پياده مكانيزه در دستور كار قراردارد كه 80 درصد از عمليات اجرايي پل موصوف انجام شده است و در آينده اي نزديك به بهره برداري خواهد رسيد .