نخستین نشست آموزشی کارگروه تخصصی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل ‏شهری ‏

نخستین نشست آموزشی کارگروه تخصصی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل ‏شهری ‏

به گزارش روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، اولین نشست آموزشی کارگروه تخصصی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری با حضور کارشناسان این حوزه و کارشناسان واحد آموزش شهروندی سازمان فرهنگی اجتماعی، ورزشی برگزار شد.

هدف از برگزاری این جلسات هم اندیشی سازمان ها و معاونت های شهرداری در راستای تهیه برنامه جامع آموزش شهروندی می باشد که از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی، ورزشی شهرداری مدیریت می گردد.

این جلسات دو هفته یکبار و هر دفعه با حضور کارشناسان یکی از مناطق شهرداری و سازمان ها برگزار شده و به ارائه پیشنهاد و راهکار در خصوص ارتقاء آموزش و فرهنگ شهروندان در مسائل و مشکلات شهر و شهرداری می پردازد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد