نتيجه مسابقه پيامكي " كوتاهترين و رساترين پيام ترافيكي "

نتيجه مسابقه پيامكي " كوتاهترين و رساترين پيام ترافيكي "

در راستاي ارتقاء سطح فرهنگ ترافيك ، معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد اقدام به برگزاري مسابقه پيامكي "‌كوتاهترين و رساترين پيام ترافيكي " نمود.

محمدرضا شفيعي گفت : طي جلسه كارشناسي از بين 173 پيام ارسالي شهروندان 10 پيام برتر برگزيده و جوايزي تهيه گرديده و در مراسمي به عزيزان اهداء خواهد شد . وي از شركت فعال شهروندان در اين مسابقه پيامكي تشكر و قدرداني نمود .

پيام هاي برگزيده :

 

1

خود پليس باشيم

5780...0913

2

حماقت در سرعت ، نابودي يك فرصت

5585...0913

3

رانندگي بد = شرمندگي تا ابد

1638...0913

4

مهارت ، احتياط و گذشت در ترافيك ، هنر رانندگان شايسته است .

1969...0913

5

به خدا من هم عجله دارم ، ولي ...

4266...0913

6

راننده عزيز مواظب پاي راستت باش

9675...0916

7

تخلف در لحظه معنا مي شود

4372...0936

8

ملالمت روان ، ترافيك روان

9655...0913

9

60 خونه ، 80 مريضخونه ، 100 غسالخونه

3590...0913

10

رانندگي با دقت ، زندگي با لذت

0782...0913