مهندس قمی: اقدامات انجام شده در مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد قابل تقدیر است

مهندس قمی: اقدامات انجام شده در مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد قابل تقدیر است

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، مهندس قمی  از مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد بازدید نمود.

مهندس قمی ضمن بازدید از مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد اذعان داشت اقدامات انجام شده در این راستا قابل تقدیر بوده و بایستی ناگفته های ترافیکی را به سمع و نظر شهروندان برسانیم.

رئیس شورای اسلامی شهرستان یزد همچنین خاطر نشان کرد کاهش آمار حوادث ترافیکی که ناشی از عملکرد این مرکز می باشد بسیار با ارزش می باشد و برای ارائه خدمات بیشتر به شهروندان از تکنولوژی های نوین بهره ببریم.