منشور اخلاقي كاركنان سازمان

منشور اخلاقي كاركنان سازمان
 
مامسئولین و کارکنان سازمان پايانه‌هاي مسافربري شهرداري يزد قصد داریم با رعایت موارد زیر اخلاق حرفه ای را در فعالیت های خود رعایت نماییم.
-            با هدف خدمت به مردم و با حفظ آراستگی در محل کار خود حاضر شویم.
-             در انجام وظایف اداری پشتکار و جدیت داشته باشیم.
-             وظایف محوله و کار مراجعین را با دقت و در حداقل زمان انجام دهیم.
-             در مواجهه با ارباب رجوع توجه کرده و هنگام پاسخگویی به کار دیگری نپردازیم.
-             نسبت به یادگیری و کسب اطلاعات برای پاسخگویی به مراجعین تلاش کنیم.
-             مراجعینی را که اشتباهاٌ به ما مراجعه می کنند با کمال ادب و احترام به فرد یا قسمت مربوطه راهنمایی کنیم.
-             از نظرات و انتقادات ارباب رجوع استقبال و از آن جهت بهبود وضعیت کاری خود استفاده نماییم.
-             در صورت ضرورت با هماهنگی مسئولین مربوطه و تعیین فرد جانشین محل کار خود را ترک نماییم.
-            در محیط اداری از استعمال دخانیات و اعمال دیگر که موجب خدشه دار شدن حقوق سایرین می گردد اجتناب کنم.