مطالعات ارزیابی فنی و تهیه طرح بهینه سازی پل های عابر پیاده سطح شهر یزد در دستور کارمدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد قرار گرفت.

مطالعات ارزیابی فنی و تهیه طرح بهینه سازی پل های عابر پیاده سطح شهر یزد در دستور کارمدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری مطالعات ارزیابی فنی و تهیه طرح بهینه سازی پل های عابر پیاده سطح شهر با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال در دستور کارمدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد قرار گرفت.

سرپرست مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری گفت: در این طرح کلیه پل‌های عابر پیاده سطح شهر از نظر سازه‌ای، ملاحظات معماری و بهره برداری با جدیدترین آیین نامه ها مورد ارزیابی فنی قرار خواهد گرفت و در نهایت طرح بهینه سازی، اصلاح و مقاوم سازی پل جهت عملیات اجرایی و همچنین برنامه بازرسی‌های دوره‌ای و تعمیر و نگهداری پل‌ها تهیه خواهد شد.

محمد مرزبان ادامه داد: مراحل انتخاب مهندس مشاور جهت انجام این طرح در حال انجام است.

روابط عمومی امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد