مدیر کمیسیون هماهنگی امور حفاری های شهرداری یزد با مدیر امور هماهنگی امور فنی و نظارت پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان دیدار کرد

مدیر کمیسیون هماهنگی امور حفاری های شهرداری یزد با مدیر امور هماهنگی امور فنی و نظارت پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان دیدار کرد

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد مدیر کمیسیون هماهنگی امور حفاری های شهرداری یزد با  مدیر امور هماهنگی امور فنی و نظارت پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان دیدار و تبادل نظر نمود.

گفتنی است در این نشست کارشناسی که با حضور سید علی اصغر میررحیمی، مدیر دبیرخانه کمیسیون حفاری های شهرداری یزد، مهندی عیدی، مدیر امور هماهنگی امور فنی و نظارت پروژه های عمرانی شهرداری اصفهان، محمد پور ابوطالب، مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری اصفهان، علیرضا ابراهیمی و مهدی شهریاری  کارشناسان معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد برگزار گردید، تجربیات کاری در زمینه تعامل با شرکت های حفار در دو مرکز استان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

میررحیمی در انتها اظهار امیدواری نمود با انتقال تجربیات کاری، زمینه همکاری های بیشتر فراهم خواهد آمد و زمینه ساز برداشتن گام مهمی در تسریع ارائه خدمت به شهروندان خواهد شد.