مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد از نصب تعدادی دوچرخه بند در سطح شهر خبر داد.

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد از نصب تعدادی دوچرخه بند در سطح شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، تعدادی دوچرخه بند در سطح شهر نصب گردید.

مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری یزد در این رابطه گفت: با توجه به سیاست های مدیریت شهری در زمینه توسعه حمل و نقل پاک و مطالبه گسترده شهروندان جهت تامین امنیت پارک دوچرخه در سطح شهر، تعدای دوچرخه بند برای نصب در سطح شهر، تولید و طراحی گردید.

محمد مرزبان خاطر نشان نمود: برای توسعه دوچرخه سواری به عنوان یک شیوه (مد) حمل و نقلی پاک، در شهر جهانی یزد بایستی تسهیلاتی را فراهم نماییم و یکی از این موارد ایجاد فضاهایی برای پارکینگ موقت در فضاهای شهری است. در همین راستا با بهره گیری از تجربیات کارشناسان و پیشکسوتان دوچرخه سواری، تعدادی دوچرخه بند فلزی تولید و در نقاط پرتردد نصب گردید.

وی همچنین افزود : مقرر گردیده است که در سال جاری تعداد بیشتری دوچرخه بند ساخته شده و در سطح شهر جهت استفاده شهروندان نصب گردد.

معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد