مدير عامل بانك صادرات استان يزد از پارك ترافيك شهرداري بازديد كرد

مدير عامل بانك صادرات استان يزد از پارك ترافيك شهرداري بازديد كرد

جلسه اي با حضور آقاي پورحسيني مدير عامل بانك صادرات استان به همراه رئيس اداره اعتبارات ، رئيس امور شعب ،‌رئيس حوزه بازرگاني به ميزباني خانم معماريان در محل پارك ترافيك برگزار گرديد.

 

    به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد : در اين جلسه خانم معماريان ضمن خوشامد گويي به معرفي فعاليت هاي مجموعه پارك آموزش پرداخت ، مدير پارك ترافيك بيان نمود اين مجموعه با هدف آشنا نمودن دانش آموزان و نونهالان با قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و نهادينه كردن قوانين و فرهنگ ترافيك در بين دانش آموزان و نونهالان به عنوان رانندگان آينده ، راه اندازي شده است .

    در اين بازديد آقاي پورحسيني ضمن تبريك به مدير جديد پارك بر تعامل و همكاري بيش از پيش دو مجموعه اظهار اميدواري كرد .

    شايان ذكر است كه در پايان بعد از بازديد از مجموعه پارك ترافيك ، مدير عامل بانك صادرات به همراه هيئت همراه ضمن حضور در معاونت حمل و نقل و ترافيك از مركز كنترل ترافيك شهرداري بازديد كردند .