محمدرضا شفیعی

محمدرضا شفیعی


محمدرضا شفیعی

معاون حمل و نقل و ترافیک / کارشناس ارشد طراحی شهری
مسئولیت ها و وظایف
سوابق شغلي :
مأمور فني ساختمان
مسئول املاك منطقه سه شهرداري يزد
دبيرخانه هماهنگي امور حفاريها – شهرداري منطقه سه
رئيس كارگروه موارد خاص حوزه معاونت عمراني و شهرسازي
مدير مميزي شهر يزد
مسئول بررسي نقشه هاي طرح تفصيلي جديد شهر يزد
دبير كارگروه دفاتر كارگزاري
مدير حوزه شهردار
مدير روابط عمومي امور بين الملل
مسئول ستاد تسهيلات نوروزي
عضويت ها :
عضو كارگروه شهرسازي در راستاي تحقق نظام جامع شهرسازي در كليه مناطق و نواحي
عضو كارگروه شهرسازي و همسان سازي ضوابط طرح تفصيلي
عضو كارگروه اصلاح فرآيند شهرسازي
عضو كميسيون رفاه و تعاون شهرداري
عضو كميته اطلاع رساني و پخش پيامها و برنامه هاي تبليغاتي
عضو شوراي مشورتي تحقق مصوبات سفر مقام معظم رهبري
عضو كميسيون ماده 13 آئين نامه معاملات شهرداريهاي مراكز استان
عضو كميسيون ماده 24 آئين نامه معاملات شهرداريهاي مراكز استان
عضو كميسيون ماده 14 شهرداري يزد
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد