كمپين سه شنبه هاي بدون خودرو به ميزباني بهزيستي شهرستان يزد

كمپين سه شنبه هاي بدون خودرو به ميزباني بهزيستي شهرستان يزد

به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد در آستانه هفته بهزيستي و تامين اجتماعي،‌ همايش دوچرخه سواري به ميزباني كاركنان سازمان بهزيستي شهرستان يزد برگزار گرديد.

دوچرخه سواران با حضور در ايستگاه دوچرخه سواري ميدان آزادي، خيابان شهيد مطهري به سمت سازمان بهزيستي شهرستان يزد را  ركاب زدند.

در انتهاي مسير دكتر صباغ زادگان رئيس سازمان بهزيستي شهرستان يزد با تبريك هفته بهزيستي حمايت خود را از كمپين سه شنبه هاي بدون خودرو اعلام نمود و حفظ محيط زيست را يك وظيفه همگاني دانست.

گفتني است در اين مراسم دكتر صباغ زادگان( رئيس سازمان بهزيستي شهرستان يزد)، شفيعي( معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري يزد)،‌سيد حسين سيد عربي (رئيس هيئت ورزشهاي همگاني شهرستان يزد) حضور داشتند.