فرهنگ سازي و آموزش ترافيكي رانندگان تاكسي

فرهنگ سازي و آموزش ترافيكي رانندگان تاكسي

    در زمينه فرهنگ  سازي و آموزش ترافيكي با همكاري پليس راهور نسبت به برگزاري كلاسهاي آموزشي براي رانندگان تاكسي هاي شهري ، تلفني ، پايانه هاي مسافربري ، ترمينال فرودگاه ، راه آهن در مركز كنترل ترافيك شهرداري يزد اقدام شد . موضوعاتي كه در اين كلاسها مطرح گرديد : آشنايي با مركز كنترل ترافيك و اهداف آن ، درخصوص نوع و نحوه ثبت تخلف ، آموزش ترافيكي و ايمني لازم .