فرم فراخوان

فرم فراخوان

 

ضوابط پيشنهادي جهت احداث پاركينگ وسايل نقليه سنگين
محل پيشنهادي زمين
از سمت دروازه قرآن بعد از پل غدير
از سمت مهريز قبل از پل آقا بابايي
از سمت تفت قبل از پل تقوي
حداقل مساحت مورد نياز
10 هكتار
رعايت فاصله حريم از آكس محور اصلي تا ورودي پاركينگ
16 متر
تجهيز محوطه به سيستم روشنايي، آب، نگهباني و آتش ‌نشاني
اقداماتي كه مي‌بايست توسط متقاضي تعهد داده شود تا بعد از راه‌اندازي پاركينگ در محوطه پيش‌بيني گردد:
-          احداث نمازخانه 150 متر مربع
-          سرويس بهداشتي 50 متر مربع
-          ساختمان اداري 30 مترمربع
-          ايجاد فضاي سبز به ميزان تقريباًً 1 هكتار
-          ايجاد باجه تاكسي سرويس در محل پاركينگ
-          ايجاد غرفه‌هايي جهت سرويسها و خدمات مورد نياز وسايل نقليه نظير تعويض روغني، كارواش و... (هر غرفه تقريباً 40 مترمربع)